Historia w Quo vadis

Autor wykładu:

Ryszard Koziołek – literaturoznawca, eseista, profesor w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. W 2010 r. otrzymał Nagrodę Literacką GDYNIA w kategorii eseistyka za książkę pt. Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy.