Sarmatyzm Henryka Sienkiewicza

Autor wykładu:

Tadeusz Bujnicki – prof. emeryt. UJ. Historyk literatury polskiej, głównie prozy historycznej XIX wieku, twórczości Henryka Sienkiewicza, oraz literatury i kultury pogranicza północno-wschodniego [Litwa, Wilno, Łotwa (dawn. Inflanty Polskie)]. Autor ponad 250 publikacji naukowych, w tym 14 książek autorskich.