Ogłoszenie Komitetu we Wrocławiu

Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego we Wrocławiu zawiadamia, że wyjazd grupowy uczestników KONKURSU SIENKIEWICZOWSKIEGO na eliminacje ogólnopolskie  do Warszawy  nastąpi 5 października br., godz. 8.44 pociągiem EIC. Miejsce zbiórki: hol Dworca Głównego PKP  we Wrocławiu, przed wejściem na perony, godz. 8.25 – z biletem wykupionym  niezwłocznie. Powrót: 7 października pociągiem PKP EIP, wyjazd z Warszawy Centralnej – godz. 18.11, przyjazd do Wrocławia…