Sarmatyzm Henryka Sienkiewicza

Autor wykładu:

Tadeusz Bujnicki – prof. emeryt. UJ. Historyk literatury polskiej, głównie prozy historycznej XIX wieku, twórczości Henryka Sienkiewicza, oraz literatury i kultury pogranicza północno-wschodniego [Litwa, Wilno, Łotwa (dawn. Inflanty Polskie)]. Autor ponad 250 publikacji naukowych, w tym 14 książek autorskich.

Historia w Quo vadis

Autor wykładu:

Ryszard Koziołek – literaturoznawca, eseista, profesor w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. W 2010 r. otrzymał Nagrodę Literacką GDYNIA w kategorii eseistyka za książkę pt. Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy.